unmistaken child

  • לקוח: עלמה הפקות
  • בימוי: נתי ברץ
  • שנה: 2008
  • סוגה: סרט תיעודי
  • עבודות: כרזה, כותרות, עטיפת DVD
  • פירוט: -
  • תקציר: הסרט בבימויו של נתי ברץ, עוקב אחר מסעו של טנזין זופה, תלמידו המסור והמבריק של גדול המודטים הטיבטים של המאה ה-20, גשה למה קונצ'וג, אשר באופן לא צפוי ממונה על ידי הדאלי למה לחפש אחר הילד אשר אליו התגלגלה "נשמת" מורו. הסרט שצילומיו נמשכו חמש שנים, הוא תיעוד ראשון בזמן אמת של מסורת חיפוש הגלגולים הטיבטית, ומאפשר הצצה נדירה ואינטימית לחייו של נזיר טיבטי, שהופך במהלכו למנהיג רוחני בעצמו, וכל זאת כדי לחזור ולשרת את הילד הנבחר, לכשימצא.