home movie

  • לקוח: ראובן ברודסקי
  • בימוי: ראובן ברודסקי
  • שנה: 2012
  • סוגה: סרט תיעודי
  • עבודות: כרזה, עטיפת DVD, ברושור
  • פירוט: צילום: ראובן ברודסקי
  • תקציר: תיעוד השלב האחרון בהתפרקות משפחתו של הבמאי, אחת מני רבות שלא שרדו את מבחן ההגירה. הדבר האחרון שמונע את ההתפרקות הסופית היא דירת קרקע ירושלמית בה הספיקה המשפחה לטעת שורשים.