O3

  • לקוח: ד'ר איל עטיאס
  • תחום: רפואה משלימה
  • שנה: 2003
  • עבודות: לוגו, ניירת, אתר
  • פירוט:
    מראפות ד"ר איל עטיאס היא רשת מרפאות משלימות אשר מטפלות במגוון מחלות וזיהומים ע"י שימוש בגז האוזון. שמן של המרפאות "O3" נגזר מהסימון הכימי של האוזון והלוגו מבטא הן את האות והמספר והן ע"י שלושה כדורים המסמלים את שלוש אטומי החמצן שיוצרים את מולקולת האוזון.