מחלקת תעודה הערוץ הראשון

  • לקוח: הערוץ הראשון
  • תחום: טלוויזיה
  • שנה: 2008
  • עבודות: פתיח/סגיר מחלקה
  • פירוט: -