UTC

  • לקוח: UTC
  • תחום: ספורט ימי
  • שנה: 2006
  • פירוט: מיני אתר להצגת מוצר צלילה חדיש המאפשר תקשורת תת-מימית בין צוללנים וכן יכולות איכון ושליחת איתות מצוקה. האתר מכיל מידע טכני ותדמיתי על המוצר ומשולבת בו אנימצייה שמדגימה חלק מהיכולות הייחודיות שלו.