ידיעון - סם שפיגל

  • לקוח: ביה'ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים
  • תחום: מוסד להשכלה גבוהה
  • שנה: 2007-
  • עבודות: ידיעון ביה'ס
  • פירוט: כחלק מתהליך המיצוב של ביה'ס יצרנו גריד קבוע לחוברות השנתיות. ידיעון ביה'ס מכיל מידע כללי על ביה'ס ופועלו וכן מידע פרטני לגביי המסלולים השונים ותכנית הלימודים בהם.