חוברת גמר - סם שפיגל

  • לקוח: ביה'ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים
  • תחום: מוסד להשכלה גבוהה
  • שנה: 2007-
  • עבודות: חוברת גמר, הזמנות
  • פירוט: כחלק מתהליך המיצוב של ביה'ס יצרנו גריד קבוע לחוברות השנתיות. חוברת הגמר של ביה'ס מכילה מידע על סרטי ביה'ס - השתתפותם והפרסים בהם זכו במהלך השנה האחרונה. כמו כן פרק שלם מוקדש ליקיר ביה'ס אשר נבחר כתורם לתרבות הישראלית ככלל ולקולנוע בפרט. החוברת מציגה את המחזור המסיים באופן אישי ולכל בוגר מקום לסרט/ים שיצר, מידע על הפקות בהן לקח חלק ורשימת מלגות/פרסים

    * את עטיפות החוברות מביים ומצלם אבשלום לוי